ЄС виділить Україні 3 млн євро на транспорт | ПравдаТут

Міжнародні морські контейнерні перевезення

Питання перевезення вантажiв морським транспортом

Питання перевезення вантажiв морським транспортом

1. Нормативно-правовi акти та iншi договори, якi регулюють мiжнародне морське перевезення вантажiв

2. Правове регулювання договору морського перевезення

3. Правове регулювання трампового судноплавства

4. Правове регулювання лiнiйного судноплавства

5. Правовi регулювання контейнерних перевезень морем

Список використаної лiтератури

Морський транспорт забезпечує перевезення 4/5 обсягу всього вантажу. У мiжнародних морських перевезеннях участь беруть не тiльки морськi держави, але й "сухопутнi", якi намагаються мати свiй флот. Серед країн, де морськi перевезення становлять суттєву статтю доходу, є, зокрема, Грецiя, Норвегiя, Японiя. Україна також прагне стати такою державою. Сприяти цьому повинна, зокрема, затверджена Кабiнетом Мiнiстрiв України Програма створення i функцiонування нацiональної мережi мiжнародних транспортних коридорiв в Українi. В нiй, наприклад, щодо морського транспорту передбачено облаштування поромної переправи Іллiчiвськ-Потi, яка почала працювати з грудня 1996 p.

Сьогоднi в Українi перевезенням наливних та сухих вантажiв великої номенклатури, а також пасажирiв займаються сiм державних, орендних i акцiонерних компанiй. Чорноморське та Азовське морськi пароплавства, компанiї - Дунайська, "Укрферрi", Українське морське пароплавство, "Укртанкер", "Укррифер", Керченська поромна переправа. Вiсiмнадцять морських портiв України забезпечують перевалку сухих та наливних вантажiв, обслуговування пасажирiв, здiйснення iнших функцiй.

Першi спроби унiфiкувати правила морських перевезень були зробленi у серединi XIX столiття. На початку XX столiття приймаються багатостороннi мiжнароднi договори. До них належать декiлька так званих Брюссельських конвенцiй з морського права, що були прийнятi з 1910 по 1968 pp. Вони готувалися мiжнародною неурядовою органiзацiєю, створеною у 1897 р., за назвою Мiжнародний морський комiтет. Для своєї дiяльностi вiн об'єднав нацiональнi асоцiацiї морського права.

Однiєю з найважливiших є Мiжнародна конвенцiя про унiфiкацiю деяких правил про коносамент вiд 25 серпня 1924 p. Вона грунтується на засадах Гаазьких правил про морське перевезення вантажiв, прийнятих у 1924 р. i має найбiльший унiфiкацiйний ефект. Україна дотримується норм зазначеної Конвенцiї. Вона регламентує морське перевезення вантажiв без надання морським перевiзникам усього судна або його частини. За цих умов вiдносини мiж учасниками перевезення оформляються коносаментом.

Практично умови морських перевезень вантажiв визначаються у договорах фрахтування (чартеру), якi укладають з морським перевiзником при наданнi для перевезення усього судна, чи коносаменту на перевезення окремих партiй вантажiв, на зворотi якого є вiдомостi про умови перевезень. Конвенцiя 1924 р. не передбачає регулювання вiдносин за договором фрахтування (чартеру). Тому цей договiр регулюється диспозитивними нормами нацiонального законодавства. У випадку незбереження вантажу морський перевiзник вiдповiдає за вину. Для пред'явлення до нього вимог дiє рiчний строк давностi. При перевезеннi вантажiв з використанням коносаменту необхiдно оголошувати його вартiсть. Перевiзник не вiдповiдає за навiгацiйну помилку (помилку капiтана, матроса, лоцмана у судноволодiннi чи управлiннi судном).

У деяких питаннях нацiональне законодавство рiзних морських держав мало розвинине, оскiльки окремi вiдносини виникли недавно. Наприклад, недостатньо врегульована в актах держав буксировка, хоча питання портового буксирування повинне регламентуватися законодавством прибережної держави.

Серед нормативних актiв України у сферi морських перевезень безперечно важливе значення має Кодекс торговельного мореплавства України. Був прийнятий 23. 05. 1995 р., введений в дiю12. 07. 1995 р., останнi змiни 20. 06. 2007 р.

Зокрема питання перевезення вантажiв визначено в роздiлi 5 Кодексу торговельного мореплавства України.

Воднi транспортнi послуги включають перевезення не тiльки вiдкритим морем, але й рiками i каналами, а також послуги, що надаються морським перевiзникам.

1. Нормативно-правовi акти та iншi договори, якi регулюють мiжнародне морське перевезення вантажiв

Контракти про мiжнароднi перевезення. У звичайнiй угодi на морське перевезення вантажiв задiяне:

- один або декiлька договорiв фрахту;

Страхування вантажiв, перевезених по водi. Таке страхування необхiдне при вiдвантаженнi товарiв значної вартостi.

Договiр страхування може укласти або продавець, або покупець перевезеного товару. Такий договiр страхування може належати:

- до всiх вантажiв, що перевозяться на ризик страхувальника.

- перевiзники в складi мiжнародних лiнiйних конвенцiй;

- незалежнi перевiзники;

- судна "дикого плавання".

Мiжнароднi лiнiйнi конвенцiї - це органiзацiї, що встановлюють єдинi тарифи i правила морського перевезення. Вони складаються з перевiзникiв, що працюють на визначенiй територiї, як, наприклад, конвенцiя морських перевiзникiв Пiвнiчної Атлантики (мiж США i Великою Британiєю).

Мiжнароднi лiнiйнi конвенцiї, як правило, встановлюють два рiвнi тарифних ставок за послуги:

- контрактний (нижчий вiд звичайного).

Незалежнi перевiзники встановлюють тарифи й умови перевезення самостiйно i приймають замовлення вiд будь-яких вантажовiдправникiв. Як правило, ставки незалежних перевiзникiв на 10 % нижчi ставок членiв конвенцiй перевiзникiв.

Судна "дикого плавання" не дотримуються якихось встановлених ставок. Перевiзник, зазвичай, укладає договiр фрахту, за яким на суднi резервується певна площа пiд вантаж. Якщо вантажовiдправник своєчасно не скасував замовлення, вiн повинен заплатити за вантаж у будь-якому випадку, навiть якщо перевiзник фактично нiчого не перевiз. Судна "дикого плавання" перевозять, як правило, насипнi, наливнi вантажi.

Мiждержавнi угоди про вiдповiдальнiсть перевiзникiв. Воднi перевiзники iсторично знаходилися в бiльш вигiдному становищi порiвняно з вантажовiдправниками. Це давало їм можливiсть "диктувати умови". Наприклад, вони могли в договорах iз вантажовiдправниками встановлювати занадто низький рiвень вiдповiдальностi або взагалi вiдмовлятися везти товари.

Тексти деяких мiждержавних угод нерiдко використовуються як основа для контрактiв на перевезення навiть у тих країнах, що не є учасниками конвенцiй про воднi перевезення.

Конвенцiя про коносамент (Гаазькi правила). Мiжнародна конвенцiя про унiфiкацiю деяких правил про коносамент (Гаазькi правила) 1924 р. встановлює єдинi правила про коносамент. Цi правила визначають межi вiдповiдальностi перевiзника. У 1968 роцi були прийнятi поправки до конвенцiї. В новiй редакцiї конвенцiю звичайно називають Правила Гаага-Вiсбi. У 1978 роцi була прийнята Конвенцiя ООН про мiжнароднi морськi перевезення товарiв (Гамбурзькi правила).

Source: http://customs-dp.com/index.php/ua/morskye-transportations-uaДивитися відео про міжнародні морські контейнерні перевезення

ЄС виділить Україні 3 млн євро на транспорт | ПравдаТут

Інформація про міжнародні морські контейнерні перевезення

Контейнерні

Компанія Дніпро на рівні з авіаперевезеннями здійснює морські контейнерні перевезення вантажів. Доставка відправлень морем має свої переваги - вона відносно недорога, є можливість вибору найбільш зручного маршруту. Крім того, в таких перевезеннях активно використовується консолідація вантажів - всі товари, що відправляються в один регіон або одному одержувачу, поміщаються в один контейнер. Такий спосіб транспортування особливо цінується вантажоодержувачами, так як він дозволяє оплачувати тільки те місце в контейнері, яке займає вантаж.

Контейнерні перевезення з США - один з найбільш затребуваних нашими клієнтами сервісів. Зважаючи на своє географічне положення ця країна має широку мережу портів на Західному і Східному узбережжі, завдяки чому за роки торгового судноплавства були розроблені оптимальні маршрути в будь-які куточки світу.

Дніпро не тільки доставить Ваш вантаж у повній цілості, але і допоможе оформити супровідні,  митні документи та страховку.

Наша техніка дозволяє нам справлятися з будь-якими поставленими завданнями, в тому числі з навантаженням, перевезенням, розвантаженням небезпечних, великогабаритних і негабаритних вантажів. Ми також можемо упакувати або переупакувати ваш вантаж, якщо це необхідно. Часто така потреба виникає в ході консолідації відправлень, а також у тих випадках, коли постачальник не подбав про надійну упаковку для міжнародного перевезення.

Міжнародні морські контейнерні перевезення - простий і зручний спосіб доставки товарів по всьому світу. Ми використовуємо різні види контейнерів (20, 40 футів) для того, щоб ви могли вибирати найбільш відповідні способи транспортування.

Розрахувати вартість доставки можна за допомогою спеціальної форми, або звернувшись до наших менеджерів за телефоном  +1-908-241-2190

Source: https://dniprollc.com/containers?setlang=uaСтаття про міжнародні морські контейнерні перевезення

   Морські контейнерні перевезення - мабуть, найдешевший і зручний спосіб перевозити вантажі при експортно-імпортної діяльності. Вид доставки особливо затребуваний тому, що дозволяє привезти товари з іншого кінця світу з найменшими витратами.

   Для перевезення в контейнерах підходять практично будь-які типи вантажів, крім, хіба що, негабаритних.    Надаємо послуги з обома схемами, Full Container Load (FCL) і Less Than Container Load (LCL), що дає нашим клієнтам можливість возити вантажі як цілими контейнерами, так і орендувати частину контейнера для перевезення невеликих партій.    Ми працюємо над тим, щоб ваші перевезення проходили без єдиної затримки!

   Етапи перевезення - - Букинг контейнера; - Завантаження контейнера на складі відправника; - Відправлення вантажу в порт; - Перевезення контейнера на контейнеровозе; - Обробка по прибуттю в порт призначення; - Перевезення від порту до складу замовника.    У вартість входить: - Наземна доставка вантажу до порту відправлення; - Портові витрати в порту відправлення; - Морський фрахт; - Портові витрати в порту призначення; - Перевезення з порту до складу замовника; - Інформаційна підтримка на всіх етапах.    Що може знадобитися? - Страхування вантажів; - Митне оформлення; - Консалтинг зовнішньоекономічної діяльності; - Проведення митних оглядів; - Складська логістика; - Допомога в пошуку торгових партнерів.

   Транспортні документи: - Інвойс (англ. Invoce) - рахунок, вантажо-супровідний документ, який виписується продавцем товару покупцеві за певну партію товару. Інвойс містить: найменування, адреса продавця і найменування, адреса покупця, дату і номер замовлення покупця, опис проданого товару, відомості про упаковку, точні позначенні і номера зазначені на упаковці, ціну товару, умови поставки і платежу. Також документ може використовуватися в якості накладної, яка направляється разом з товаром, а також для посвідчення походження товару. - Інвойс (рахунок) - основний документ, що підтверджує вартість декларованого товару, є базою для розрахунку митних зборів, платежів і ПДВ. - Експортна декларація (EX-1) - міжнародний документ, який підтверджує експорт товару для вантажів, вироблених і проданих з країн (ЄЕС). - Транзитна декларація (Т-1) - гарантійний документ для митного транзиту. Повинен супроводжувати (по території ЄЕС) всі вантажі неєвропейського походження (з США, Азії і т.п.) і вантажі, що проходять з європейських митних складів. - Товарно-транспортна накладна (ТТН, накладна CMR) - складається не менше ніж у трьох примірниках, які мають бути підписані відправником і перевізником. Перший примірник накладної передається відправнику, другий супроводжує вантаж, третій залишається у перевізника. - Книжка МДП (Carnet TIR) - діє на підставі «митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП».

- Коносамент (Bill of Lading, морсь

Source: http://referat.niv.ru/view/referat-state/89/88155.htmLeave a Replay

Submit Message